bavme se - kulturní tipy
Vybraná akce
Reklama
Spolupracujeme s
cestovní kanceláří BlueSport.cz, která organizuje dovolené u moře, zejména pak v italském letovisku Lignano a nově spustila webové stránky s nabídkou letní dovolená.

V zimě si u této cestovní kanceláře můžete zajistit lyžařskou dovolenou v Livignu

Naším dalším partnerem je firma AZAMS, která dodavá dětské nastavitelná židle.

Partneři
Nakladatelství MOTTO

kulturní tipy - BAVME SE - kulturní tipy

Becket aneb Čest Boží Sekce: Divadlo
Jean Anouilh - Becket aneb Čest Boží - premiéra 22.5.10 - Drama o přátelství a nenávistné lásce

Becket aneb Čest BožíProslulá hra z pera francouzského dramatika Jeana Anouilhe (1910-1987) je ozdobou světových jevišť už dobré půlstoletí. Nejplodnější a nejoblíbenější divadelní autor své doby k ní nalezl inspiraci v knize Dějiny dobytí Anglie Normany (1825), v níž se romantický mediavelista Augustin Thierry samozřejmě nemohl vyhnout nejdůležitější události v anglické historii druhé poloviny 12. století - mučednické smrti arcibiskupa canterburského Tomáše Becketa. Ba co více, tento nadšený obdivovatel románů Waltera Scotta a literárně umný fabulátor podal Becketovy osudy i proměny jeho vztahů s králem Jindřichem II. Plantagenetem v barvitě dramatickém vyprávění, které vyšperkoval řadou pitoreskních výmyslů gotických klášterních kronikářů a prvních becketovských hagiografů, včetně tvrzení, že Becket, největší středověký světec, jakého Anglie měla, byl plodem lásky saského rytíře a krásné Saracénky. V mnoha ohledech Thierryho podání «historické skutečnosti» podlehl i Anouilh. Přesto nenapsal, vlastně ani nemínil napsat hru, která by se mohla označit adjektivem «historická», natožpak «kronikářká». A třebaže její dějovou kostru vytvořil z klíčových okamžiků oné slavné a tragické historie (Becketovo jmenování kancléřem, Becketovo prosazení na arcibiskupský stolec, Becketovo odsouzení v Northamptonu, jeho útěk do Francie a dlouhodobý exil pod královskou ochranou Ludvíka VII., jeho zdánlivé usmíření s králem, vzdorný návrat a zavraždění), ten dávný spor Jindřicha II. s Tomášem Becketem by se jistě v samotné hře nepoznal. «Byla napsána proto», trefně poznamenal druhdy Jindřich Černý, «abychom se v ní poznali my. Což se dost těžko může nestat.» Anouilh provokativně prohlašoval, že kromě Thierryho spisu k tématu nepřečetl nic: «Nehledal jsem v knihách, jaký skutečně byl Jindřich II. nebo Becket. Vytvořil jsem si krále, jakého jsem potřeboval, a Becketa rozporuplného a nejednoznačného tak, jak jsem chtěl.» Zkrátka: nad politicko-náboženský konflikt krále a arcibiskupa postavil jejich přátelství, přátelství, které ze strany krále přerostlo ve vášeň a posedlost a které se vposled zvrhlo v rivalitu; ostatně lidé byli Anouilhovi vždycky důležitější než ideje, které jim vtiskla jejich historická úloha.


Chytrý, s příznačnou anouilhovskou brilancí napsaný text a vzrušující příběh (se zabudovaným morálním otazníkem) staví tedy na lidském konfliktu silné ústřední dvojice postav: «dionýsky» košatého krále Jindřicha a jeho tajemně rozporuplného přítele Becketa, «apollinsky» uměřeného hledače rovnováhy mezi službou a ctí. Becket se z prvotní role perfektního králova druha ve flámování, v děvkaření i v práci nejprve promění v dokonalého, královi ve všem všudy oddaného, jakkoli macchiavelisticky disponovaného kancléře (tedy nejvyššího vládního úředníka), a vposled i bezvadně (takřka přes noc) převtělí ve figuru askety, altruistického církevního hodnostáře, králova úhlavního nepřítele, mučedníka, ba světce. Jeho dramatický oblouk, růst jeho lidské distance od královského milce, jeho pouť za «Boží ctí» je svým způsobem jakási iniciační cesta k nalezení sebe sama; příznačně Becket, tento «muž bez emocí», nachází svou pravou integritu v chladné smrti, kterou si vlastně jaksi sám (a nikoliv neokázale) volí. Kdežto Jindřich (kdyby mu osud neudělil žezlo a trůn, mohl by to být sympatický flamendr) zažívá po náhlém (a z králova hlediska jen těžko transparentním) Becketovu přerodu opravdické «hoře z přátelství», které vyústí v (lidsky pochopitelný, byť neomluvitelný) popud k brutální vraždě někdejšího přítele: král nedává zabít Becketa kvůli svým politickým zájmům, nýbrž ze zhrzeného přátelství. Tento bezmála elegantní shawovský monarcha, sám sebe demaskující do kulantního čachráře, totiž ztratil v Becketovi víc než jen kumpána k pitkám; ztratil v něm, jak se alespoň domnívá, své lepší já a mstí se za to. Lapidárně jeho problém formuloval půl století před Anouilhem Oscar Wilde: «Každý muž vraždí, co má rád...» Složitý vztah dvou osamělců, nezávislého Tomáše Becketa a naopak až chorobně na lásku k příteli závislého krále Jindřicha, je orámován divácky vděčným tématem politických pletich, ba politického kupčení mezi mocí světskou a církevní. A tak v dramatu, které se vyznačuje Anouilhovou elegantní schopností pojednat i politikum vzrušivě a s nadsázkou, suchým humorem a brilantní konverzační vybroušeností oscilující mezi vtipem a filosofickou meditací, mezi tragikou a komikou, ožívají témata vzpoury individua proti zavedenému řádu, samoty jedince uprostřed druhých, vztahu lidského soukromí a světa, jakož i skeptický vhled nejhumánnějšího ze všech moralistů 20. století do politikou skrznaskrz pokaženého lidského společenství.


Anouilhův Becket se opět vrací na jeviště divadla v Lidické ulici po třiceti letech, a sice v novém překladu Jiřího Žáka. Inscenaci připravil přední slovinský herec a režisér Janez Starina. Asistovali mu krajanští kolegové Jože Logar (scénografie) a Mirko Vuksanovič (hudba). Kostýmy navrhla Andrea Kučerová. Ústřední postavy ztvárňují Petr Gazdík (Becket) a Petr Štěpán (Král). Další role hrají Pavel Kunert, Viktor Skála, Ján Jackuliak, Josef Jurásek, Rastislav Gajdoš, Stano Slovák, Miroslava Kolářová, Jana Musilová, Hana Holišová, Eva Ventrubová, Ladislav Kolář, Jan Mazák, Jakub Przebinda, Michal Isteník, Jaroslav Matějka, Vojtěch Blahuta a Jaroslav Záděra.
Premiérová představení se uskuteční 22. a 23. května 2010 na Činoherní scéně Městského divadla Brno.


Autor: www.mdb.cz 21.5.2010

   

This is alternative content.Created by Virtualflexx & friends  ©2007 - 2009, všechna práva vyhrazena BavmeSe.cz kulturní tipy.
Dnes je
Sobota 17.března 2018
Upoutávka
Váš banner 120 x 600 zde? Kontaktujte nás.
Přidat akci
Pořádáte vlastní akci?
Chcete na ni upozornit?
Napište nám
Reklama
Váš odkaz na tomto místě za 40,- Kč / měsíc

Airsoft - Army shop
Doporučujeme
Astratex

Odkazy